Her er et udsnit af de sager, som Lokalrådet har arbejdet med.

Præstevej, udtalelse, jan. 2017

Støtteerklæring til Morud Lokalråd, jan 2018

Sti langs Stavisåen, feb. 2018

Etablering af sø ved Hole skov, feb. 2018