Lokalplan

Forslag til Kommuneplan 2020-2032 giver blandt andet mulighed for, at der i Korup fra 2024-2027 kan udstykkes ca. 160 grunde og på længere sigt udlægges et areal til fritidsform.

Med kommuneplanen er der tale om en overordnet planlægning, som senere følges op af mere detaljerede lokalplaner.
Heri vil det blive fastlagt, hvor der f.eks. placeres stier, veje, fællesarealer mv. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanerne vil alle berørte blive orienteret og hørt.