Korup Blomstrer, 2023

KORUP HAR TALT. Resultatet af dagens afstemning til Korup Blomstrer:

1. Med 108 stemmer vinder Korup Bordtennis 29.000,- kr. til et udendørs bordtennisbord.

2. Med 84 stemmer vinder Korup Ungeklub 50.000,- kr. til Ungefestival 2024.

3. Med 78 stemmer vinder Grundejerforeningen Løkken 50.000,- kr. til en legeplads.

4. Med 58 stemmer vinder Christine Green 50.000,- kr. til etablering af ridespor.

5. Med 53 stemmer vinder Louise Holsøe de resterende 111.000,- kr. til udsmykning af tunellen.

Hermed blev de 290.000,- kroner fordelt. 

De øvrige projekter modtog hhv. 35 stemmer (Aktiv Korup), 34 stemmer (Grundejerforeningen Gårdhaven) og 31 stemmer (Grundejerforeningen Lundegårdsparken). 

Blandt de fremmødte der stemte, blev der trukket lod om 2 gavekort á 500,- kr. til Frederik VI’s Hotel. De to heldige husstande blev Rensdyrløkken 85 og Præstevej 32.
Til Korup Blomstrer 2022 kom disse forslag til afstemning:

Foredrag for teenagere ved Susanne Frandsen, 25.000 kr.

Korup Ungeklub, en ungefestival, 50.000 kr.

Korup Bordtennisklub, udendørs bordtennisborde, 19.000 kr.

TV-Korup, trådløse mikrofoner, 3.000 kr. 

Grundejerforeningen Gårdhaven, ny rutsjebane til legepladsen, 46.000 kr.

Aktiv Korup, to fleksible borde, 10.000 kr. 

Stine & Stine, etablering af skovskole i Hole Skov, 15.000 kr.

Lærke & Susanne, gadespejl ved Langesøstien/Åbakkevej, 6.500 kr.

Stine & Stine, Skatermiljø ved Korup Skole, 90.000 kr. 

26. november var der afstemning på butikstorvet i Korup.

Der blev afgivet 418 stemmer, og de fordelte sig sådan:

1. Skovskole (25.000) – 78 stemmer
 
2. Ungefestival (50.000) – 72 stemmer
 
3. Skaterbane (90.000) – 62 stemmer
 
4. Borde til Aktiv Korup (10.000) – 52 stemmer
 
5. Ny rutsjebane (25.000) – 50 stemmer (fik tildelt det resterende beløb op til    200.000).
 
De resterende stemmer var fordelt til:
 
Udendørs bordtennisbord – 49 stemmer
 
Trådløse mikrofoner – 34 stemmer 
 
Foredrag for teenagere – 21 stemmer 

Afstemningen den 19. juni 2021 gav dette resultat:

Ansøgninger til anlæg:

Bore/bænke og legeredskaber: 113 stemmer

Højskolesangbøger: 94 stemmer

Drone: 87 stemmer

Hundeskov: 87 stemmer

Ur ved multibane: 86 stemmer (fik ikke del af puljen)

Legeredskab, “Rullepølse”: 77 stemmer (fik ikke del af puljen)

Ansøgninger til velfærd:

Cykelarrangement for plejehjembeboere: 113 stemmer

Fest for frivillige: 28 stemmer

Fællessang og kaffebord: 25 stemmer

Sangarrangement: 20 stemmer


Arbejdsgruppen bag “Korup Blomstrer” har i starten af juni 2021 udsendt denne pressemeddelelse: 

De gode idéer er strømmet ind til ”Korup Blomstrer” 2020 (21) til stor glæde og begejstring i styregruppen.

Igen i år er der idéer nok til de kr. 200.000,- som blev tildelt Korup som del af projekt ”Borgerne bestemmer”.  Beløbet er delt i 2 grupper. 1. som tidligere, 2. del til borgernær velfærd. Der er kommet en masse gode, spændende og relevante forslag til projekter ind.

Det har været en noget besværlig proces denne gang, hvor mange møder blev holdt digitalt, også med kommunen.

Næste skridt i processen om at få Korups del i de 200.000,- fordelt imellem de mange spændende projekter, er selve afstemningsdagen. Denne afholdes i Korup Centeret lørdag d. 19.06 2021 kl. 11.00-13.00.  Denne formiddag vil alle borgere i Korup Sogn have mulighed for at give deres stemme til lige præcis dét projekt, man mener, bør vinde. For at stemme, skal man være fyldt 10 år. Og i år har man 1 stemme til velfærdspuljen + 3 stemmer til anlægspuljen.

Der vil være servering, lidt underholdning og ikke mindst mulighed for at møde de forskellige forslagsstillere.

Frem til afstemningsdagen, er der lagt reklame for de forskellige projekter frem på Facebook. Vær opmærksom på, at der i år er 2 grupper med hver 100.000 kr.

Sidste år gik pengene fra Korup Blomstrer bl.a. til Byfest (udsat pga. corona), Halloween, (udsat pga. corona) fliser og gelænder ved Huset, Aktiv Korup/ Lokalhistorisk forening, legeredskab ved skolen, samt grundejerforeningen Gårdhaven til beplantning.

Samlet oversigt over de indkomne forslag til Korup Blomstrer 2020:

Ansøger: Anlæg

Projekt:

Beløb:

 

Troldehavens børnehave,

Forældrebestyrelsen

Legeredskab ”rullepølse”

55.000,-

 

Michael Fogt

Ur ved Multibanen på Korup Skole

20.000,-

 

TV Korup

Drone

13.500,-

 

Grundejerforeningen Gårdhaven anno 1978

Etablering af ”bedsteforældrebænke” samt legeredskaber(gynge+vippe)

45.200,-

 

Bodil Svitzer

Hundeskov

60.000

 

Aktiv Korup

Højskolesangbøger, 40 stk.

12.000,-

 

Samlet sum for anlægs-ansøgninger:

Kr. 205.700,-

Ansøger Velfærd

Projekt

Beløb

 

Cykling uden alder

v/ Erik Moes

Cykelarrangement for plejehjemsbeboere

17.500,-

 

Aktiv Korup

Sang arrangement med Mathias Hammer 4.10.21

20.000,-

 

Grævlingehuset

Fællessang med kaffebord

13.000,-

 

Hanne og Bodil

Fest for frivillige i Korup

50.000,

 

Samlet sum for nær velfærds-ansøgninger:

 

Kr. 100.500,-

         

Arbejdsgruppen består i 2021 af disse personer:

Simon Hempel-Jørgensen, skoleleder Korup Skole, simh@odense.dk

Hanne Præst, aktiv Korup, hanne.l.p@outlook.dk

Brian Dansbo, Kif fodbold, brian@dansboentreprice.dk

Marlene Gemmer, Korup Lokalråd, mabr@tietgen.dk

Stine Lorenzen, Åbakkevejkvarterets Grundejerforening, stine.lorenzen85@gmail.com

Thomas Danielsen, direktør Frederik 6. Hotel, td@f6h.dk

Bodil Nielsen, formand for Grævlingehuset i Korup, bodil@kalnet.dk


I 2019 blev der igen delt penge ud i Korup. Det var borgerne selv, der skulle afgøre, hvad pengene skulle bruges til. Odense Kommune havde tildelt Korup  200.000,-  kr. fra puljen ’Borgerne Bestemmer’. Beløbet er afsat for, at vi kan tage et fælles ansvar for lokalområdet og sammen skabe fællesskaber og samhørighed på tværs af kulturelle, sociale og aldersmæssige forskelligheder.


Inddeling af puljemidlerne:
● Der er i alt kr. 200.0000,- til forskellige projekter
● Styregruppen sætter egnede forslag til valg i passende puljer med fx 2-4 sammenlignende projekter.
Vi anbefaler, at de projekter, der beskrives og søges penge til, kan etableres inden for beløbet. Ellers skal man være klar på selv at søge midler via andre kanaler.

Hvem kan deltage, og hvad kræver det at få godkendt en idé til afstemning?
● Idéer kan komme fra privatpersoner, klubber, foreninger, institutioner mm.
● Den idé-ansvarlige, der står som ansøger af tilskud fra puljen, skal være minimum 18 år
● Der vil være én afstemning, hvor der stemmes om de indkomne projekter. Børn skal være 10 år for at kunne stemme.
Du skal blot have en god idé, som opfylder følgende:
● Den skal gavne fællesskab og samhørighed i Korup
● Den skal være baseret på frivillig arbejdskraft
● Du/I skal være til stede på afstemningsdagen d. 30. nov. for at præsentere idéen
● Idéen skal være realisabel inden for 12 måneder
● Idéen må ikke påføre Odense Kommune udgifter, heller ikke i form af vedligeholdelse
● Idéen må ikke tjene et kommercielt formål
● Idéen skal være åben for flere grupper (f.eks. vil ansøgninger, der udelukkende støtter en boligforenings beboere, en institutions brugere osv., ikke komme i betragtning)

Retningslinjer for ansøgningen:
● Af ansøgningen skal fremgå; ansøgers navn, adresse, telefonnr. og mailadresse
● Beskrivelse af og begrundelse for aktiviteten/projektet
● Beløbet der søges om til aktiviteten/projektet
● Ansøgningen sendes til; mabr@tietgen.dk eller afleveres hos Projektgruppen ved Marlene Dyrelund Gemmer, Elsdyrløkken 8, 5210 Odense NV

Styregruppen bag Korup Blomstrer i 2019:

Marlene Dyrelund Gemmer, Korup Lokalråd

Simon Hempel-Jørgensen, Korup skole

Hanne Præst, Aktiv Korup

Stine Lorenzen

Bodil Nielsen, Formand for Grævlingehuset, Korup

Brian Dansbo, Korup Idrætsforening


Fordeling i 2019
Der var kommet mange forslag til, hvordan de 200.000 kr. skulle anvendes.

Afstemningen foregik lørdag den 30. november 2019 mellem kl. 10.00 og 11.30 på butikstorvet ved Fakta på Åbakkevej. Afstemningen gav et beløb til disse projekter: 

1. Elevrådet på Korup Skole:  40.000,-
 
2. KTFM:  5.000,-
 
3. Aktiv Korup og Korup Lokalarkiv:  30.000,- 
 
4. KORUP DAGEN:   75.000,-
 
5. Grundejerforeningen Gårdhaven:  50.000,-
 
Det samlede valgresultat kan ses ved at trykke på den grønne tekst herunder.
 

Projektoversigt Korup Blomstrer 2019