Hvilken opgave har lokalrådet i Korup:

Lokalrådets opgave er at varetage interesserne for beboerne i Korup sogn.

  • Lokalrådet er med til at tale bydelens interesser over for Odense byråd og administration
  • Lokalrådet er med til at samle og formidle de tilbud fra foreninger og andre, som gives i Korup

Lokalrådet kan tage hvilken som helst sag op til behandling, f. eks. vedrørende:

  • Trafikale forhold, børn og trafik
  • Nyt byggeri, erhverv og boliger
  • Miljømæssige forhold
  • Skole og andre institutioner
  • Tilbud til børn og unge
  • Tilbud til ældre
  • Og meget andet.
  • Korup Lokalråd er partipolitisk neutral.

Har du en sag, som Lokalrådet kan tage sig af, da henvend dig til et af medlemmerne.

Korup Lokalråd, vedtægter

CVR-nummer: 39 1212 39