http://www.livecounter.dk/viewstats/60477/

 
  Korup lokalråd  
     
   
  Forsiden
  Bestyrelsen
  Vedtægter
  Nyhedsbrev
  Links
  Galleri
  Referater
   
 

         

                      Sidste nyt fra Bestyrelsen.

Alle borgere i Korup inviteres til ordinært borgermøde onsdag den 29. marts kl. 19.00
på Frederik VI´s Hotel på Rugårdsvej i Slukefter.
 
Det er Korup Lokalråd, der står som indbyder, og der er lagt op til en spændende aften,
hvor forholdene i Korup er til debat, og lokalrådet efterlyser forslag fra
 borgerne vedr. fremtidige arbejdsopgaver til gavn for hele området og dets borgere.
På mødet vil tidligere formand for kommunalbestyrelsen i Ryslinge, Gunnar 
Landtved, komme med et oplæg om sine erfaringer med lokalrådsarbejde i
Faaborg-Midtfyn kommune. Gunnar Landtved er nu medlem af Ryslinge Lokalråd
og formand for Fynsland, som er en paraplyorganisation for de 21 lokalråd i
Faaborg-Midtfyn kommune.
I efteråret 2016 blev der valgt en helt ny bestyrelse for Korup Lokalråd
Den er nu klar til at arbejde for Korup og dens borgere.
Også derfor opfordres man til at slutte flittigt op om mødet,
hvor der bliver meget at debattere og tage stilling til.
Inden borgermødet går over til valg og godkendelse
af regnskab, vil formanden,
Marlene Dyrelund, aflægge beretning og lægge op til debat.
                                   De bedste hilsener fra
                                         Alfred Hansen.

 

    Borgermøde den 29.marts kl. 19 på Frederik VI"s Hotel

                  Mere herom på linket Klik Her

               Korup Lokal Råds nye vedtægter Klik Her

                Det er forslag til nye vedtægter, som
                   skal behandles på borgermødet.

 

                            

 

                Se vedhæfter referat af borgermøde

                    D-27-September 21016  Klik Her

           Den nuværende bestyrelse ønskede at blive
          afløst på alle poster efter at have siddet i mange år.

          Følgende personer blev valgt til bestyrelsen
              mere herom under linket bestyrelsen.

                             

       Ny stitunnel under Kalørvej

Torsdag den 19. januar blev en ny tunnel indviet for områdets mange børn til og fra Ubberud skole. Tunnellen har været ønsket i mange år. Rådmand Jane Jegind holdt talen og klippede snoren. I hallen var der efterfølgende kage og saftevand til alle.

   

           Dette indslag er lavet af TV Korup

                          

                         Peter Rahbæk Juel (S)

              Taler - som optakt til Korup lokalrådsvalg

 Var der lokalrådsvalg på Korup Skole. Man havde indbudt Peter Rahbæk Juel som optakt til valget. Og der var mange skarpe spørgsmål til byrådspolitikeren.

    

               Dette indslag er lavet af TV Korup       

      

                               


    

                                    

                   

                                

 

                                     
                                                       
                   
     

 


 

   
                                         

                                        
                 

                         
                            

 Sponsorer