Historisk vandretur 3

Oplægget til vandreturen lød sådan: 

Den tredje vandretur er anderledes end de to første. Arrangementet består af to dele. Den første del er et møde på Frederik VI´s Hotel, hvor der bliver vist en optagelse fra ruten, som TV Korup har foretaget.  Turen går denne gang mod den vestlige del af sognet, i første omgang ad Pederstrup. Der vil undervejs igen blive fortalt om mennesker, begivenheder og bygninger. Mødet på hotellet er gratis at deltage i, men den kræver tilmelding og vil foregå torsdag den 23. maj kl. 19 – 21. 

Den anden del er den “rigtige” vandretur. Den vil foregå søndag den 26. maj kl. 13. Ruten er på ca. 8 km , og vil vare mellem 3 og 4 timer.  

En A5-side og en folder beskriver de to arrangementer.

møde på hotellet

historisk vandretur 3, folder

Der mødte ca. 80 interesserede op for at se og høre om turen på hotellet. Optagelserne var foretaget i starten af maj måned – en rigtig dejlig forårsdag.

Til den “rigtige” tur var der mødt ca. 40 personer. Men på grund af pludseligt kraftigt regnvejr måtte ca. halvdelen af gruppen vende om og gå tilbage. Resten fortsatte, og efterhånden stilnede regnen af. Der blev holdt pause ved Stellet, og gruppen blev inviteret inden for og budt på en kop kaffe i det hyggelige klublokale. Derefter fortsatte turen efter planen.

Samlet set har der været stor tilslutning til de tre vandreture. Lokalrådet vil takke de fremmødte og samarbejdspartnerne – Lokalhistorisk Forening, TV Korup og Frederik VI´s Hotel. Og ikke mindst fortællerne, som har stillet sig til rådighed under vejs.

Claus Møller skal nævnes, da han har været initiativtager til hele projektet, og Guri Røjkjær og Carl Ole Christensen fra TV Korup har i den grad støttet op.  Per Mesing fra Lokalrådet har i forløbet haft et godt og sikkert overblik.   

 


 

Søndag den 14. april 2024 arrangerede Korup Lokalråd affaldsindsamling.

Der var mødt ca. 40 samlere, som arbejdede ihærdigt denne formiddag.

 


 

Det nyvalgte Lokalråd har konstitueret sig på mødet den 17. april 2024. (Referat af mødet kan ses under fanebladet “Referater”).

Formand: Marlene Gemmer

Kasserer Jette Munch-Lærke

Bestyrelsesmedlem Per Mesing

Bestyrelsesmedlem Tanja K. Dyreborg

Bestyrelsesmedlem Stephanie Jensen